гр.Садово

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

  • ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Инструктаж за учениците  от 8 – 12 клас – Правила за движение на пешеходците Инструктажи 1

Инструктаж за учениците от 8 – 12 клас – Запазване здравето и живота на учениците през лятната ваканция Инструктажи 2

 

  •  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИE:
  • ГРАФИК приравнителни изпити………………. изпитна сесия 202……. г за ученици от СФО:
  • ГРАФИК РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. март  2022 г за СФО :  График СФО м.март 2022
  • ГРАФИК РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. НОЕМВРИ  2022 г за СФО : График изпити от 21.11.22