гр.Садово

Нормативни документи

 

Списък на предоставяни услуги от ПССГ – процедури и образци на документи:

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

 

Годишен план за дейностите в ПССГ  – учебна 2018/2019 година  – god plan s prilojenia

Правилник за дейността на ПССГ  – ПДУ 2018-19 в.01, в сила от 15.09.2018, изм.08.01.2019

Правила  за действия в случаи на тормоз и насилие сред учениците  в ПССГ Pravila tormoz