гр.Садово

Нормативни документи. Бюджет

БЮДЖЕТ 


Бюджет на ПССГ Садово за 2022 г

Отчет по Бюджета на ПССГ Садово към 30.09.2022 г

Отчет по Бюджета на ПССГ Садово към 30.06.2022 г

Отчет  по бюджета – м.март 2022г  Отчет БЮДЖЕТ към 31.03.2022 г.

Отчет по бюджета – м.декември  2021г ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ПССГ САДОВО към 31.12.2021г.

Отчет по бюджета – м.септември  2021г  Отчет Бюджет ПССГ Садово към 30.09.2021г

Отчет  по бюджета – м.юни 2021г Отчет ПССГ Садово Бюджет към м.06.2021 г.

Отчет  по бюджета – м.март 2021г Бюджет ПССГ Садово към 31.03.2021г.

 

 

 

Учебна 2022/2023 година

Правилник за дейността на ПССГ    ПДУ 2022-2023

Заповед опр.форми на обучение

Мерки повишаване на качеството

Училищен механизъм ПМС 100_

Програма равни възможност

Програма ранно напускане на училище

План БДП 2022 2023

БДП план 2021/2022

 

Училищни учебни планове

https://drive.google.com/file/d/1uCWmq59Lm4Gv2sIYy-w9mh9cRWvZKALt/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1uCWmq59Lm4Gv2sIYy-w9mh9cRWvZKALt/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1KziP4yulyHw4BxuPKW7QXpxqBGQQVUKz/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1NNHGFaJTMXbGgn9gAJWqeKVPdJRbutTG/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1NNHGFaJTMXbGgn9gAJWqeKVPdJRbutTG/view?usp=share_link

 

 

 

Списък на предоставяни услуги от ПССГ – процедури и образци на документи:

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома Инфо 143 – валидиране

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

 

Годишен план за дейностите в ПССГ  – учебна 2020/2021 година  –

Правилник за дейността на ПССГ  – Правилник за дейността на ПССГ 20-21

Правила  за действия в случаи на тормоз и насилие сред учениците  в ПССГ Pravila tormoz

Годишен план-програма за действие 2021г.за Безопасност на движението по пътищата БДП_000228

Инструктаж за учениците  от 8 – 12 клас – Правила за движение на пешеходците Инструктажи 1

Инструктаж за учениците от 8 – 12 клас – Запазване здравето и живота на учениците през лятната ваканция Инструктажи 2