гр.Садово

НОВИНИ


=========================================

Заповед

на Директора на ПССГ за преустановяване на присъствения учебен процес от 25.01  до 31.01.2023 на основание Заповед № РД-01-95/23.01.2023 на директора на РЗИ – Пловдив. Заповед – грипна ваканция

…………………………………………………………………………………………

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници в ПССГ град Садово обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор

Подробности може да намерите тук:   Обява обр.медиатор

…………………………………………………………………………………………………………

Междуинституционална квалификация

Междуинституционална квалификация на тема „Споделяне на добри практики за задържане на учениците в училище“ в периода 25 – 26.11.2022 г. в гр. Хасково. Участници – педагогическите специалисти от Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово, Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора и ПГ по СГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе.

ПРОГРАМА 

СЪОБЩЕНИЕ

От 21.11.2022 година( понеделник) започва редовна изпитна сесия  м. НОЕМВРИ 2022 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ и XII клас самостоятелна форма на обучение.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

СРЕЩА

 на Випуск 1970-първи смесен випуск момичета и момчета.

============================================================================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реализиране на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, предстои в периода 21 – 28.10.2022 г., екипът на Професионална селскостопанска гимназия – Садово да участва в обучение по програма „Проектно – базирано обучение”, включена в Информационния регистър на МОН. Обучението е с продължителност  16 академични часа, като успешно завършилите участници ще получат удостоверение с присъден един квалификационен кредит.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПССГ ОБОГАТИ МАШИНО-ТРАКТОРНИЯ СИ ПАРК С НОВА  ПРИДОБИВКА – ДИСКОВА БРАНА!!!


СЪОБЩЕНИЕ

Ученици, учители и служители от Професионална селскостопанска гимназия направиха дарение от хранителни продукти за пострадалите и бедстващи хора от с. Богдан!

На 23.09.2022г госпожа Сицилия Попова – учител в гимназията предаде продуктите на кмета на село Богдан.

==============================================================================

ГРАФИК

ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

В ПССГ ГР. САДОВО

Дата Час
от 13.07 до 15.07.2022(вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 21.07 до 22.07.2022 г(вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 01.08 до 02.08.2022 г ( вкл.) От 8.00 до 16.00 ч

Съгласно заповед № РД-06–811/20.06.2022 г на директора на ПССГ

============================================================================

=============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 13.06.2022 г до 15.06.2022 г от 8.00 до 16.00 часа  в кабинета на зам.директора по учебна дейност зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Заповед на директора на ПССГ  № РД-06-788/13.06.2022 година

======================================================================

Отново в училище!👩‍🎓 Випуск 1982г. отново пристъпи прага на любимото си училище. На 29.05. бе организирана среща, на която присъстваха голяма част от завършилите в специалностите „Агроекология и растителна защита“ и „Животновъдство“. Присъстващите си обещаха, че ще направят всичко възможно да присъстват на празника на училището – 140 години Садовско земеделско училище, който ще се проведе през месец май 2023 г.


 

=============================================================================================

В деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, в тържествените чествания в град Садово, бяха отличени ученик и учител на годината от ПССГ.
Пожелаваме на г-жа Зорница Стоименова да продължава да бъде все така достоен и отдаден на децата професионалист, а на ученичката Мария Радославова – нестихващо желание за учене и развитие.

 

=============================================================================================

На 19.05. се състоя традиционното изпращане на зрелостниците на ПССГ випуск 2021/2022г. На тържеството бяха наградени с грамоти участниците в състезанието „Млад фермер“ – Александра Янкова, Мария Радославова, и Атанас Ненов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

На 11-13.05 се проведе Националния кръг от състезанието „Млад Фермер“ в гр. Ямбол. От 13-те отбора, участващи в надпреварата, отбора на ПССГ се класира на IV-то място! Освен достойното екипно представяне на нашите ученици, в отделните категории „Хигиена на млекодобива“ – Александра Янкова, 9а клас, спечели II-ро място, а в категорията „Механизация на селското стопанство“ – Атанас Ненов, 11б клас, бе отличен с I-во място!

 

 

 

 

===========================================================================================================================

 

На 28 април Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски“ при Аграрен университет – Пловдив отбеляза своя 77-годишен юбилей в аулата на университета. По повод юбилея на Факултета по агрономство, основоположници на висшето аграрно образование, абсолвенти връчиха символите на знанието и науката на зрелостници от първото аграрно училище – Професионална селскостопанска гимназия- гр. Садово. Учениците получиха и ключове, символ на винаги отворените врати на факултета за бъдещите студенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От 07.03.2022 година( понеделник) започва редовна изпитна сесия  м. март 2022 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ и XII клас самостоятелна форма на обучение.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

================================================================================

11.02.2022

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8., 9. и 11. клас за седмицата от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

В същия период учениците от  10. и 12. клас се обучават присъствено при условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.

================================================================================

04.02.2022

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от  10. и 12. клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.  съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

В същия период учениците от  8., 9. и 11. клас се обучават присъствено при условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.

================================================================================

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  – СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022 ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И  ЛИТЕРАТУРА                 – 18 МАЙ 2022 ГОДИНА ОТ 8,00 ЧАСА

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЗИ                             – 20 МАЙ 2022 ГОДИНА ОТ 08,00 ЧАСА

/ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ –  В ЧАСТТА МУ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ:   от  03.02.2022 до  18.02.2022 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 кл.  ДФО  СЕ ПРИЕМАТ ОТ КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ

 УЧЕНИЦИ ОТ  СФО  СЕ ПРИЕМАТ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – СФО

УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ   ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Съобщение ДЗИ _000580

=======================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

            Съгласно Заповед №  РД09-4201/ 05.11.2021 г  на министъра на образованието и науката от 08.11.2021 г   всички ученици от ПССГ преминават към  обучение   от  разстояние в електронна среда ( ОРЕС) до промяна на 14-дневната заболяемост под 500 на 100 000 население в община Садово и/или  отмяна на въведените   със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година  на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

===================================================================================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Съгласно Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година  на министъра на здравеопазването редовната изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение ще се проведе след 30.11.2021 г. Началната дата ще бъде съобщена допълнително според епидемичната обстановка в страната.

=====================================================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Съгласно Заповед №  РД09-4045/ 02.11.2021 г  на министъра на образованието и науката от 03.11.2021 г до 16.11.2021 г  учениците от ПССГ

преминават към ротационно обучение от разстояние в електронна среда ( ОРЕС) по следния график

Паралелки, които ще преминат на ОРЕС от 03.11.2021 г. до 09.11.2021 г. включително – IXa, IXб, IXв, XIа, XIб, XIIа

Паралелки, които ще преминат на ОРЕС от 10.11.2021 г. до 16.11.2021 г. включително – VIIIа, VIIIб, VIIIв, Xа, Xб, Xв

 

=============================================================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 08.11.2021 година( понеделник) започва редовна изпитна сесия  м. ноември 2021 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ и XII клас самостоятелна форма на обучение.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

 

===================================================================================================

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ град САДОВО 

в условията на COVID-19

мерки ковид 19 (1)

 

ГРАФИК

ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

В ПССГ ГР. САДОВО

Дата Час
от 14.07 до 16.07.2021(вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 21.07 до 22.07.2021г(вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
на 30.07.2021 г От 8.00 до 16.00 ч

 

 

Съгласно заповед № РД-06–702/29.06.2021 г на директора на ПССГ

============================================================================================

  СЪОБЩЕНИЕ

 

ВТОРАТА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ   за ученици   VIII, ІХ , Х И ХІ клас самостоятелна форма на обучение  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ от 07.06.2021 г  до 11.06.2021 г по реда на публикувания график.

Повече информация за графика на изпитите на страница „учебна дейност“.

============================================================================================

 С Ъ  О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед РД-06-596/26.05.2021 г на Директора на ПССГ гр. Садово

З-д присъствено обучение от 31 май 2021_000263

Считано от 31.05.2021  обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява  присъствено, съгласно утвърден дневен режим за обучение за учебната 2020/2021г.

Присъственото обучение се провежда в съответствие с утвърдените Насоки за работа в условия на Ковид-19 в ПССГ през учебната 2020/2021г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 С Ъ  О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед РД-06-423/11.03.2021 г на Директора на ПССГ гр. Садово

За периода от 15.03.2021 г до 26.03.2021г. вкл.  обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява  несинхронно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

 

 

05.03.2021 г

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГР. САДОВО

ЩЕ БЪДЕ  ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, ОБУЧАВАЩИ УЧЕНИЦИ ПО ПРОФЕСИИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО“ ОТ  ВТОРА РЕГИОНАЛНА ГРУПА ( ОБЛАСТ:  БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ, СОФИЯ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ И СМОЛЯН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 12.04.2021 Г ДО 14.04.2021 Г В ГР. САДОВО.

УЧИЛИЩАТА , ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪСТЕЗАНИЕТО, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ  (ПО ОБРАЗЕЦ)   ДО 15.03.2021 Г НА E-MAIL: ssgsadovo@abv.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Регламент на регионален кръг на състезание „Млад фермер“   Регламент Млад фермер 2021 САДОВО

Заявка за участие( образец)   ЗАЯВКА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ- ВТОРА ГРУПА 2021

26.02.2021 г

СЪОБЩЕНИЕ

 От 01.03.2021 г до 19.03.2021 г ( включително) се подават заявления за допускане до ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – СЕСИЯ МАЙ -ЮНИ 2021 Г.

 ============================================================================================================================

12.02.2021 г

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ !!!!!!!

  ПЪРВАТА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ   за ученици    ХІІ клас самостоятелна форма на обучение  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ от 17.02.2021 г  до 26.02.2021 г по реда на публикувания график.

От 17.02.2021 г до 19.02.2021 г ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИРАВНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ за ученици   VIII, ІХ клас самостоятелна форма на обучение по реда на публикувания график.

ПЪРВАТА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ   за ученици   VIII, ІХ , Х И ХІ клас самостоятелна форма на обучение  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ от 22.02.2021 г  до 26.02.2021 г по реда на публикувания график.

Повече информация за графиците на изпитите на страница „учебна дейност“.

===============================================================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед РД-06-205/27.11.2020 г на Директора на ПССГ гр. Садово

За периода от 30.11.2020 г до 21.12.2020 г  обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява  от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии

 Заповед РД-06-205 от 27.11.2020 г_


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед РД-06-171/11,11,2020г на Директора на ПССГ гр. Садово в изпълнение на решение и препоръки на Общински кризисен щаб  към община Садово продължава несинхронно обучение от разстояние в електронна среда, считано от 12.11.2020 до 22.11.2020г. включително!!!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед РД-06-135/28,10,2020г на Директора на ПССГ гр. Садово се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици и се преминава към несинхронно обучение от разстояние в електронна среда, считано от 29,10,2020 до 12,11,2020г. включително!!!

За учениците от самостоятелна форма на обучение – сесията се отлага за неопределено време. Ще получите ново съобщение!!!!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 29.09.2020 от 18.00 часа ще се проведе он-лайн родителска среща по класове в платформата ТИЙМС.

Влизането в платформата е с акаунтите на учениците.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ град САДОВО 

в условията на COVID-19

Насоки за работа – COVID -19_000068

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е!!!

На 15.09.2020г. от 9.00 часа в Професионална селскостопанска гимназия тържествено ще бъде открита новата учебна 2020/2021 година.
Извозването на пътуващите ученици ще бъде по график
7,50 – Мирово
8,00- Милево
8,10- Поповица

8,20 Чешнегирово
8,40 – Болярци
8,50 – Караджово

7.50 – Селци
7,55 – Ахматово
8,20 Богданица

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е НОСЕНЕ НА МАСКИ И СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19!!!

––––––––––––-

 

ГРАФИК

ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

В ПССГ ГР. САДОВО

Дата Час
от 14.07 до 16.07.2020(вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 21.07 до 22.07.2020г(вкл.) От 8.00 до 16.00 ч
от 30.07.2020 г От 8.00 до 16.00 ч

 

 

Съгласно заповед № РД-06–709/24.06.2020 г на директора на ПССГ

=======================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 29.06.2020 година започва редовна изпитна сесия  м. юни 2020 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ клас самостоятелна форма на обучение.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

=======================================================================================================================

02.04.2020 г

Важно съобщение до учениците от 10 клас в ПССГ

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 10. клас
през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление от учениците за
явяване на изпит по желание по чужд език и дигитални компетентности 10. клас е от 06.04.2020 г. до
08.04.2020 г.
Заявления заявяване на изпит по желание по дигитални компетентности и по чужд език  ще се приемат и онлайн на e-mail: ssgsadovo@abv.bg

Заявленията следва да бъдат попълнени пълно и вярно и подписани.

 

Образец на заявление за изпит по желание по дигитални комтетентности: 10-заявление ICT НВО10

Образец на заявление за изпит по желание по чужд език: 9-заявление чужд език НВО10

 

 

==========================================================================================================

15.03.2020 г

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние :

  • от 16.03.2020 г до 29.03.2020 г  всички ученици от ПССГ ще се обучават дистанционно чрез различни канали за комуникации – електронен дневник, ел.поща, групи в социалните мрежи и др. Повече информация за графика на обучение и начините на комуникация учениците и техните родители ще  получат от класния ръководител.
  • редовната изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение се отлага за неопределено време. За информация следете сайта на ПССГ.

 

12.03.2020 г.

 

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ !!!!!!!

 Поради удължаване срока на преустановените учебни занятия във всички училища на територията на област Пловдив до 13.03.2020 г. , включително   РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ  М.МАРТ  2020 ГОДИНА  за ученици   VIII, ІХ , Х И ХІ клас самостоятелна форма на обучение  ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 23.03.2020 г  по реда на публикувания график.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

=============================================================================================================================

11.03.2020 г

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЗИ

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия май-юни 2020 г ( съгласно заповед № РД09.2150/27.08.2019 г на МОН) е от 04.03.2020 г до 17.03.2020 г.

Заявления за допускане до ДЗИ ще се приемат и онлайн на e-mail: ssgsadovo@abv.bg

Образец на заявление за ДЗИ: zaiavlenie

===============================================================================================================================

06.03.2020 г.

 

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ !!!!!!!

 Поради обявената грипна епидемия на територията на Република България и  преустановяване на  учебните занятия във ПССГ за периода от 06 март до 11 март 2020 г.,  РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ  М.МАРТ  2020 ГОДИНА  за ученици   VIII, ІХ , Х И ХІ клас самостоятелна форма на обучение  ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 16.03.2020 г  по реда на публикувания график.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

===============================================================================================

02.03.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 09.03.2020 година започва редовна изпитна сесия  м. март 2020 година за ученици от   VIII, ІХ , Х И ХІ КЛАС самостоятелна форма на обучение.

Повече информация за график на изпитите на страница „учебна дейност“.

==========================================================================

ОБЯВА

 

ПССГ Садово обявява конкурс за отдаване под наем на поянтово жилище /бунгало/. 

Срок за подаване на документите до 21.02.2020 до 16,00 часа.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лева.

Конкурсътще се проведе на 25.02.2020 от 13,30часа.

Справки на тел: 03118/23-25, 03118/23-26  

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

06.11.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТ 11.11.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВА НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  VIII, ІХ , Х  ХІ И ХІІ КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Повече информация на страница „учебна дейност“.

======================================================================================================================

09.10.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 15.10.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VIII, ІХ , Х И ХІ КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ СЛЕД 15.09.2019 Г

ОТ 15.10.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  VIII, ІХ , Х И ХІ КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Повече информация на страница „учебна дейност“.

===========================================================================================================================

12.09.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

В СРОК ОТ 12 ДО 16 септември 2019 Г. ОТ 8,00 ДО 16,00 ЧАСА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЛИЧНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СВОИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ  АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ  2019 ГОДИНА СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ В КАБИНЕТА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Заповед № РД-06-849/12.09.2019 на Директора на ПССГ

======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД САДОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ДО МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ В VIII  КЛАС:

АГРОЕКОЛОГИЯ                              – 8 СВОБОДНИ МЕСТА

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ               – 8 СВОБОДНИ МЕСТА

 

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА В ПССГ САДОВО

ОТ 02 АВГУСТ ДО 05 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

==============================================================================================================

28.06.2019 г

============================================================================

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ за периода юни – септември 2019г.

Графици –

 

17.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВА  ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ( ЮНСКА)  ЗА 2018/2019 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИКЪТ Е ПУБЛИКУВАН НА СТРАНИЦАТА ЗА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

 

 

==============================================================================

11.06.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

В СРОК ОТ 12 ДО 14 ЮНИ 2019 Г. ОТ 8,00 ДО 16,00 ЧАСА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЛИЧНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СВОИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2019 ГОДИНА СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ДЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ В КАБИНЕТА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Заповед № РД-06-730/11.06.2019 на Директора на ПССГ

 

……………………………………………………………………………………..

От 23 до 25 април  2019 отборът на  ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ гр. Садово взе участие  в 10-то Юбилейно НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ в град Добрич.

 

 

 

Мария Димитрова завоюва второ място в раздел „Растениевъдство“. Поздравления!!!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Най-новата придобивка на гимназията-култиватор за междуредова обработка с торовнасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2019г

СЪОБЩЕНИЕ

НА 11.03.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВА МАРТЕНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ  ЗА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

График сесия СФО 2018-2019- м. март

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

06.11.2018 г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 12.11.2018 ГОДИНА ЗАПОЧВА НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ   ЗА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

График изпити СФО- м.11 2018

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

09.10.2018 г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 15.10.2018 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  ІХ , Х И ХІ КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ СЛЕД 15.09.2018 Г

График приравнителни ДФО- м.10 2018

ОТ 15.10.2018 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  ІХ , Х И ХІ КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График приравнителни СФО- м.10 2018

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

О Б Я В А

На 17.09.2018г. от 9.00 часа в Професионална селскостопанска гимназия тържествено ще бъде открита новата учебна 2018/2019 година.
Извозването на пътуващите ученици ще бъде по график
7,30 – Мирово
7,40 – Милево
7,50 – Поповица
8,10 – Болярци
8,30 – Караджово
8,35 – Кочево
7.50 – Селци
7,55 – Ахматово
8,30 Богданица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

В СРОК ОТ 14 ДО 18 ЮНИ 20018Г. ОТ 8,00 ДО 16,00 ЧАСА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЛИЧНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СВОИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ДЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ В КАБИНЕТА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Заповед № РД-06-653/13,06,2018 на Директора на ПССГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие за 135 годишния юбилей  на ПССГ гр. Садово

Уважаеми гости,

Уважаеми учители и служители, скъпи ученици.

Празникът на едно училище, като Професионалната селскостопанска гимназия в гр. Садово, се превръща в личен празник на всеки, който по един или друг начин се е докоснал до нещо свързано с него. Не само защото е гимназията с най-дълга история в професионалното образование, а защото се е превърнала в емблема на Садово, защото тук е поставено началото не само на земеделското образование в България, а и на земеделската наука, защото както казва академик Павел Попов „… по възникването на земеделското образование няма противоречия. Нека се знае и помни, че огнището, люлката на агрономическата наука и образование е земеделското училище в Садово, основано в Източна Румелия през 1881г. със законодателен акт на Областното събрание в Пловдив…”

Много думи, изразяващи високата оценка за работата на училището през тези 135 години могат да бъдат изречени.

Могат да бъдат изредени имената на всички директори, учители, възпитатели и служители, оставили част от своя живот и творчески път тук на това място. По-важно е обаче да се, че без Земеделското училище Садово не би било и нямаше да бъде същото.

ПССГ празнува своя 135 год. юбилей.Всичко започва в далечната 1881г. на 18.04., когато А. Богориди – генерал губернатор на Източна Румелия издава Указ за създаване на държавно практическо земеделско училище в Садово. Въпреки ентусиазма обхванал хората след издаване на указа трудно се намират желаещи да станат учители. На 01.05.1882г. за управител на училището е назначен Иван Бояджиев. С неговото назначаване е поставено началото на строителството на учебната сграда и стопанските постройки.Назначени са и първите учители.

На 01.05.1883г. училището е открито по най – тържествен начин. Открита е първата учебна година.Така започва своето развитие първото земеделско училище.

Статутът на Садовското земеделско училище е променян многократно – от Областно практическо земеделско училище с тригодишен курс на обучение до Професионална селскостопанска гимназия днес с петгодишен курс на обучение.

Имената са се сменяли, но посоката остава винаги една и съща – напред и нагоре с пулса на времето. Има ли нещо по – величаво и по – сакрално в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш  неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най – трудното – с любов да го предадеш на поколенията, за да го развиват и пазят.

Всички нас учители и ученици ни обединява онова нещо – позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето.

Посрещаме юбилея с вдигнати глави, защото празникът на нашето училище се превръща в личен празник – 135 години традиции, партньорства и предизвикателства.

Всички заедно сме градили и продължаваме да градим нашето училище за бъдещите поколения.

Днес е нашият ден. Ден на учители, ученици, на всички ентусиасти поставили началото, вградили в темелите на 135 годишното ни училище мечти и надежди – на родоначалниците Д. Наумов, Душо х.Деков, Драган Манчов, на Ив. Бояджиев – първия директор, на  първите учители – Вацлав Стрибърни, Константин Малков, Желю Ганчев – поставили началото на земеделското образование и земеделската наука в Садово и България.

В ден като днешния правим равносметка на постигнатото.Всеки от нас мислено извървява пътя си в училището и търси своето място в летописа на гимназията. А този летопис е дълъг – 135 години х 365 дни, изпълнени с трепет и очаквания, с трудности и стремежи и с човечност.

Скъпи колеги! Пожелавам Ви творчески успехи, които да мотивират благородния Ви труд. Нека Вашата обич и упоритост да светят и будят младите умове и уверено да ги водят по пътя на знанието.

Скъпи ученици! Вие трябва да сте щастливи, че сте свидетели на този юбилей. Това е празник, който Ви дава повод да се замислите за извървения път, за трудностите и успехите, за предстоящите Ви планове. Искрено се надявам и очаквам да се реализирате като личности в живота.

Скъпи служители! Без Вашия всеотдаен труд, трудно бихме си представили функционирането на училищния живот.

Честит юбилей на всички бивши учители, служители и ученици!

Честит празник!

Благодаря за вниманието!

18.05.2018г.                                                   Димитър Йорданов

Град Садово                                                     директор на ПССГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

ВИ КАНИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА 135 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВОТО ЗЕМЕДЕЛСКИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 18.05.2018г. В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ СЛЕДНАТА ПРОГРАМА:

  1. ОТКРИВАНЕ ОТ 10.00 часа
  2. МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА -10.30 -11.30 часа
  3. МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКТОР – 11.30 -12.30
  4. КОКТЕЙЛ

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

От 22.03.2018 г. до 24.03.2018 г. в ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ гр. Садово се проведе

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“
учебна 2017 – 2018 година

РЕГИОНАЛЕН ЕТАП ЗА ЮЖНАБЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)

Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив

ПАРТНЬОР: Аграрен университет – Пловдив

В състезанието взеха участие 20 отбора от Професионални гимназии по селско стопанство от Южна България.
Отборите включваха 3 ученика, които се състезаваха по три модула:
 Растениевъдство;
 Животновъдство;
 Механизация на селското стопанство.

След приключване на състезанието се класираха за Националния етап в ПГССИ „Христо Ботев“ град Свиленград следните отбори:
1. ПССГ гр. Садово
2. ПГСС гр. Нова Загора
3. ПГССЛП гр. Карнобат
4. ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос
Наградите връчи проф. Янчева – ректор на Аграрен университет гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ  !!!

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПССГ – САДОВО

Заповед на директора на ПССГ   заповед № РД-06-383

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГР. САДОВО, КАТО ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ  ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА,

УВЕДОМЯВА УЧИЛИЩАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪСТЕЗАНИЕТО, ЧЕ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ  (ПО ОБРАЗЕЦ)  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 16.02.2018 Г НА E-MAIL: ssgsadovo@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  (ОБРАЗЕЦ)  ЗАЯВКА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Професионална селскостопанска гимназия ще бъде домакин на НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ учебна 2017 – 2018 година
РЕГИОНАЛЕН ЕТАП ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)
Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив
ПАРТНЬОР: Аграрен университет гр. Пловдив

Дата на провеждане: 22.03.2018 г. – 24.03.2018 г.
Заявки за участие в регионален етап – до училището домакин, срок: 16.02.2018г.

Регламент на състезанието: regl_fermer_Sadovo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

ВАЖНО !!!

На  15.09.2017Г. от 9,00 часа в Професионална селскостопанска гимназия тържествено ще бъде открита новата учебна 2017/2018 година.

Извозването на пътуващите ученици ще бъде по график: 7,30-Мирово, 7,45-Милево, 7,50 -Поповица, 8,10- Болярци, 8,20- Караджово, 8,25 – Кочево, 8,30- Ахматово, 8,30- Богданица.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЖНО!!!

Записването на ученици след завършен 7 клас на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по график е от 28.06.2017 до 30.06.2017г.   и се извършва в сградата на ПССГ от 8.00 до 16.00 часа.

Учениците се записват, като подават следните документи съгл. чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016г.

  1. Заявление до директора
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование
  3. Оригинал на медицинското сведетелство, издадено от лукуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалносдти от професии.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

На 23.02.2017 г. Димитър Йорданов /директор на ПССГ/ получи от представител на Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ , определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 договор за безвъзмездно финансиране на Проект BG05M2OP001-3.002-0313 „С желание и мотивация към успешна реализация“. Проектът е разработен от ПССГ и ще се реализира в гимназията за три годишен период.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОТ 10.02.2017 Г СТАРТИРА  ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0313
„С ЖЕЛАНИЕ И МОТИВАЦИЯ КЪМ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОФЕСИОНАЛНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА                                            ГИМНАЗИЯ
ОБЩА СТОЙНОСТ: 102 071,02 ЛВ   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
НАЧАЛО: 10 ФЕВРУАРИ 2017 Г.                 КРАЙ: 10 АВГУСТ 2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IMG_20160426_125534На 26, 27 и 28 април 2016г. в гр. Провадия се проведе национално състезание „Млад фермер“. ССГ беше представена от Ангел Славовски от 12-а клас, Галя Христолова от 12-а клас и Мария Димитрова от 9-а клас. Състезанието е с ранг на олимпиада. С престижното, класиране на тези учениците от 12ти клас са приети за студенти в Аграрния университет в гр. Пловдив.IMG_20160426_131606IMG_20160427_114037IMG_20160427_142143IMG_20160428_101041IMGP7770PNTX0464IMGP4560IMGP789320160328_10155320160328_10132520160328_10074320160328_10083220160328_10065620160328_092302

 

 

УСПЕХ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО „МЛАД ФЕРМЕР“

На 25 март в гр. Първомай се проведе регионалния етап за Южна България на национално състезание „Млад фермер“ 2015/2016 учебна година. Отборът на Селскостопанска гимназия спечели призовото 3-то място и правото да участва на националния етап на състезанито в гр. Провадия през м. април 2016 година. Поздравяваме нашите участници за достойното им представяне и им пожелаваме успех на следващия кръг.