гр.Садово

НОВИНИ

06.11.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТ 11.11.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВА НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  VIII, ІХ , Х  ХІ И ХІІ КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Повече информация на страница “учебна дейност”.

======================================================================================================================

09.10.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 15.10.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VIII, ІХ , Х И ХІ КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ СЛЕД 15.09.2019 Г

ОТ 15.10.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  VIII, ІХ , Х И ХІ КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Повече информация на страница “учебна дейност”.

===========================================================================================================================

12.09.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

В СРОК ОТ 12 ДО 16 септември 2019 Г. ОТ 8,00 ДО 16,00 ЧАСА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЛИЧНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СВОИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ  АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ  2019 ГОДИНА СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ В КАБИНЕТА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Заповед № РД-06-849/12.09.2019 на Директора на ПССГ

======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД САДОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ДО МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ В VIII  КЛАС:

АГРОЕКОЛОГИЯ                              – 8 СВОБОДНИ МЕСТА

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ               – 8 СВОБОДНИ МЕСТА

 

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА В ПССГ САДОВО

ОТ 02 АВГУСТ ДО 05 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

==============================================================================================================

28.06.2019 г

============================================================================

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” за периода юни – септември 2019г.

Графици –

 

17.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВА  ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ( ЮНСКА)  ЗА 2018/2019 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИКЪТ Е ПУБЛИКУВАН НА СТРАНИЦАТА ЗА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

 

 

==============================================================================

11.06.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

В СРОК ОТ 12 ДО 14 ЮНИ 2019 Г. ОТ 8,00 ДО 16,00 ЧАСА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЛИЧНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СВОИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2019 ГОДИНА СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ДЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ В КАБИНЕТА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Заповед № РД-06-730/11.06.2019 на Директора на ПССГ

 

……………………………………………………………………………………..

От 23 до 25 април  2019 отборът на  ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ гр. Садово взе участие  в 10-то Юбилейно НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР” в град Добрич.

 

 

 

Мария Димитрова завоюва второ място в раздел “Растениевъдство”. Поздравления!!!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Най-новата придобивка на гимназията-култиватор за междуредова обработка с торовнасяне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2019г

СЪОБЩЕНИЕ

НА 11.03.2019 ГОДИНА ЗАПОЧВА МАРТЕНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ  ЗА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

График сесия СФО 2018-2019- м. март

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

06.11.2018 г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 12.11.2018 ГОДИНА ЗАПОЧВА НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ   ЗА  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

График изпити СФО- м.11 2018

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

09.10.2018 г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 15.10.2018 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  ІХ , Х И ХІ КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ СЛЕД 15.09.2018 Г

График приравнителни ДФО- м.10 2018

ОТ 15.10.2018 ГОДИНА ЗАПОЧВАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  ІХ , Х И ХІ КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График приравнителни СФО- м.10 2018

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

О Б Я В А

На 17.09.2018г. от 9.00 часа в Професионална селскостопанска гимназия тържествено ще бъде открита новата учебна 2018/2019 година.
Извозването на пътуващите ученици ще бъде по график
7,30 – Мирово
7,40 – Милево
7,50 – Поповица
8,10 – Болярци
8,30 – Караджово
8,35 – Кочево
7.50 – Селци
7,55 – Ахматово
8,30 Богданица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

В СРОК ОТ 14 ДО 18 ЮНИ 20018Г. ОТ 8,00 ДО 16,00 ЧАСА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЛИЧНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СВОИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ СРЕЩУ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ДЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ В КАБИНЕТА НА ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Заповед № РД-06-653/13,06,2018 на Директора на ПССГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие за 135 годишния юбилей  на ПССГ гр. Садово

Уважаеми гости,

Уважаеми учители и служители, скъпи ученици.

Празникът на едно училище, като Професионалната селскостопанска гимназия в гр. Садово, се превръща в личен празник на всеки, който по един или друг начин се е докоснал до нещо свързано с него. Не само защото е гимназията с най-дълга история в професионалното образование, а защото се е превърнала в емблема на Садово, защото тук е поставено началото не само на земеделското образование в България, а и на земеделската наука, защото както казва академик Павел Попов „… по възникването на земеделското образование няма противоречия. Нека се знае и помни, че огнището, люлката на агрономическата наука и образование е земеделското училище в Садово, основано в Източна Румелия през 1881г. със законодателен акт на Областното събрание в Пловдив…”

Много думи, изразяващи високата оценка за работата на училището през тези 135 години могат да бъдат изречени.

Могат да бъдат изредени имената на всички директори, учители, възпитатели и служители, оставили част от своя живот и творчески път тук на това място. По-важно е обаче да се, че без Земеделското училище Садово не би било и нямаше да бъде същото.

ПССГ празнува своя 135 год. юбилей.Всичко започва в далечната 1881г. на 18.04., когато А. Богориди – генерал губернатор на Източна Румелия издава Указ за създаване на държавно практическо земеделско училище в Садово. Въпреки ентусиазма обхванал хората след издаване на указа трудно се намират желаещи да станат учители. На 01.05.1882г. за управител на училището е назначен Иван Бояджиев. С неговото назначаване е поставено началото на строителството на учебната сграда и стопанските постройки.Назначени са и първите учители.

На 01.05.1883г. училището е открито по най – тържествен начин. Открита е първата учебна година.Така започва своето развитие първото земеделско училище.

Статутът на Садовското земеделско училище е променян многократно – от Областно практическо земеделско училище с тригодишен курс на обучение до Професионална селскостопанска гимназия днес с петгодишен курс на обучение.

Имената са се сменяли, но посоката остава винаги една и съща – напред и нагоре с пулса на времето. Има ли нещо по – величаво и по – сакрално в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш  неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най – трудното – с любов да го предадеш на поколенията, за да го развиват и пазят.

Всички нас учители и ученици ни обединява онова нещо – позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето.

Посрещаме юбилея с вдигнати глави, защото празникът на нашето училище се превръща в личен празник – 135 години традиции, партньорства и предизвикателства.

Всички заедно сме градили и продължаваме да градим нашето училище за бъдещите поколения.

Днес е нашият ден. Ден на учители, ученици, на всички ентусиасти поставили началото, вградили в темелите на 135 годишното ни училище мечти и надежди – на родоначалниците Д. Наумов, Душо х.Деков, Драган Манчов, на Ив. Бояджиев – първия директор, на  първите учители – Вацлав Стрибърни, Константин Малков, Желю Ганчев – поставили началото на земеделското образование и земеделската наука в Садово и България.

В ден като днешния правим равносметка на постигнатото.Всеки от нас мислено извървява пътя си в училището и търси своето място в летописа на гимназията. А този летопис е дълъг – 135 години х 365 дни, изпълнени с трепет и очаквания, с трудности и стремежи и с човечност.

Скъпи колеги! Пожелавам Ви творчески успехи, които да мотивират благородния Ви труд. Нека Вашата обич и упоритост да светят и будят младите умове и уверено да ги водят по пътя на знанието.

Скъпи ученици! Вие трябва да сте щастливи, че сте свидетели на този юбилей. Това е празник, който Ви дава повод да се замислите за извървения път, за трудностите и успехите, за предстоящите Ви планове. Искрено се надявам и очаквам да се реализирате като личности в живота.

Скъпи служители! Без Вашия всеотдаен труд, трудно бихме си представили функционирането на училищния живот.

Честит юбилей на всички бивши учители, служители и ученици!

Честит празник!

Благодаря за вниманието!

18.05.2018г.                                                   Димитър Йорданов

Град Садово                                                     директор на ПССГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

ВИ КАНИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА 135 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВОТО ЗЕМЕДЕЛСКИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 18.05.2018г. В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ СЛЕДНАТА ПРОГРАМА:

  1. ОТКРИВАНЕ ОТ 10.00 часа
  2. МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА -10.30 -11.30 часа
  3. МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКТОР – 11.30 -12.30
  4. КОКТЕЙЛ

 

 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

От 22.03.2018 г. до 24.03.2018 г. в ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ гр. Садово се проведе

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР”
учебна 2017 – 2018 година

РЕГИОНАЛЕН ЕТАП ЗА ЮЖНАБЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)

Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив

ПАРТНЬОР: Аграрен университет – Пловдив

В състезанието взеха участие 20 отбора от Професионални гимназии по селско стопанство от Южна България.
Отборите включваха 3 ученика, които се състезаваха по три модула:
 Растениевъдство;
 Животновъдство;
 Механизация на селското стопанство.

След приключване на състезанието се класираха за Националния етап в ПГССИ “Христо Ботев” град Свиленград следните отбори:
1. ПССГ гр. Садово
2. ПГСС гр. Нова Загора
3. ПГССЛП гр. Карнобат
4. ПГСС “Златна нива” гр. Айтос
Наградите връчи проф. Янчева – ректор на Аграрен университет гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ  !!!

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПССГ – САДОВО

Заповед на директора на ПССГ   заповед № РД-06-383

——————————————————————————————————————————————————————————————————

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГР. САДОВО, КАТО ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ  ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА,

УВЕДОМЯВА УЧИЛИЩАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪСТЕЗАНИЕТО, ЧЕ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ  (ПО ОБРАЗЕЦ)  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 16.02.2018 Г НА E-MAIL: ssgsadovo@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  (ОБРАЗЕЦ)  ЗАЯВКА РЕГИОНАЛЕН КРЪГ 2018

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Професионална селскостопанска гимназия ще бъде домакин на НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР” учебна 2017 – 2018 година
РЕГИОНАЛЕН ЕТАП ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗАТОР: Министерство на образованието и науката (МОН)
Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив
ПАРТНЬОР: Аграрен университет гр. Пловдив

Дата на провеждане: 22.03.2018 г. – 24.03.2018 г.
Заявки за участие в регионален етап – до училището домакин, срок: 16.02.2018г.

Регламент на състезанието: regl_fermer_Sadovo

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ВАЖНО !!!

На  15.09.2017Г. от 9,00 часа в Професионална селскостопанска гимназия тържествено ще бъде открита новата учебна 2017/2018 година.

Извозването на пътуващите ученици ще бъде по график: 7,30-Мирово, 7,45-Милево, 7,50 -Поповица, 8,10- Болярци, 8,20- Караджово, 8,25 – Кочево, 8,30- Ахматово, 8,30- Богданица.

——————————————————————————————————————————————–

ВАЖНО!!!

Записването на ученици след завършен 7 клас на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по график е от 28.06.2017 до 30.06.2017г.   и се извършва в сградата на ПССГ от 8.00 до 16.00 часа.

Учениците се записват, като подават следните документи съгл. чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016г.

  1. Заявление до директора
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование
  3. Оригинал на медицинското сведетелство, издадено от лукуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалносдти от професии.

 

——————————————————————————————————-

 

На 23.02.2017 г. Димитър Йорданов /директор на ПССГ/ получи от представител на Главна Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” , определена за Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 договор за безвъзмездно финансиране на Проект BG05M2OP001-3.002-0313 “С желание и мотивация към успешна реализация”. Проектът е разработен от ПССГ и ще се реализира в гимназията за три годишен период.

——————————————————————————————————————————————————————————–

ОТ 10.02.2017 Г СТАРТИРА  ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0313
„С ЖЕЛАНИЕ И МОТИВАЦИЯ КЪМ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”
БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОФЕСИОНАЛНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА                                            ГИМНАЗИЯ
ОБЩА СТОЙНОСТ: 102 071,02 ЛВ   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
НАЧАЛО: 10 ФЕВРУАРИ 2017 Г.                 КРАЙ: 10 АВГУСТ 2019

—————————————————————————————————————————————————————————————

IMG_20160426_125534На 26, 27 и 28 април 2016г. в гр. Провадия се проведе национално състезание “Млад фермер”. ССГ беше представена от Ангел Славовски от 12-а клас, Галя Христолова от 12-а клас и Мария Димитрова от 9-а клас. Състезанието е с ранг на олимпиада. С престижното, класиране на тези учениците от 12ти клас са приети за студенти в Аграрния университет в гр. Пловдив.IMG_20160426_131606IMG_20160427_114037IMG_20160427_142143IMG_20160428_101041IMGP7770PNTX0464IMGP4560IMGP789320160328_10155320160328_10132520160328_10074320160328_10083220160328_10065620160328_092302

 

 

УСПЕХ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО “МЛАД ФЕРМЕР”

На 25 март в гр. Първомай се проведе регионалния етап за Южна България на национално състезание „Млад фермер“ 2015/2016 учебна година. Отборът на Селскостопанска гимназия спечели призовото 3-то място и правото да участва на националния етап на състезанито в гр. Провадия през м. април 2016 година. Поздравяваме нашите участници за достойното им представяне и им пожелаваме успех на следващия кръг.