гр.Садово

Поверителност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита на личните данни на ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ – Садово съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).